Μία παρουσίαση από τα παιδιά του 2ου τμήματος, για το εργαστήριο δεξιοτήτων Ζω Καλύτερα- Ευ ζην»τον εαυτό μου εγώ προσέχω ατυχήματα μην έχω»!

«Τον εαυτό μου εγώ προσέχω, ατυχήματα μην έχω»