ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τη  Δευτέρα  16 Δεκεμβρίου και ώρα 13:20 θα γίνει η επίδοση Ελέγχων Προόδου των μαθητών/τριών με τη βαθμολογία του Α΄Τριμήνου, από τον κάθε εκπαιδευτικό στην αίθουσα διδασκαλίας του.

Οι εκπαιδευτικοί των Α΄και Β΄τάξεων θα ενημερώσουν προφορικά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών.

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.