Ολοήμερο

Το  σχολείο μας είναι ολοήμερο. Αυτό σημαίνει πως μετά το τέλος της πρωινής βάρδιας συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι το απόγευμα .  Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μία σύγχρονη μορφή σχολείου που εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας.Καθήκον της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί η προώθηση και η συνεχής αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου.

Υπεύθυνος του ολοήμερου στο σχολείο μας είναι ο Υποδιευθυντής κ. Τσακλίδης Νικόλαος .

 

Αφήστε μια απάντηση