Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένων σε Προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Στο παρόν άρθρο επισυνάπτεται Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένων σε Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον σε κάποιο από τα Προγράμματα και ο αριθμός συμμετεχόντων γονέων είναι 15, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου μας.

Επισυνάπτεται η σχετική Αίτηση ΣυμμετοχήςΛήψη αρχείου

Δωρεάν Κάρτα Υγείας για όλους τους μαθητές/τριες του Δ. Κορινθίων

Δωρεάν Κάρτα Υγείας για όλους/ες μαθητές/τριες της Α/θμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία του Δ. Κορινθίων εξασφάλισε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κλεπατσάνης Μιχάλης.

Οι γονείς μπορείτε να λάβετε από το σχολείο το έντυπο της εταιρείας ώστε να δηλώσουν συμμετοχή όσοι επιθυμούν. Πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση των γονέων λόγω των προσωπικών δεδομένων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση σε pdf για όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς και η σχετική αίτηση.

Υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας για σχετικές πληροφορίες.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου