Το σχολείο μας

Το 16ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στον εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κορίνθου. Από το 2020 το 16ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται στο Κτήριο του Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στην περιοχή της Αγ. Άννης και συστεγάζεται με άλλα τρία νηπιαγωγεία της πόλης. Συγκεκριμένα συστεγάζεται με το 2ο, 5ο και 8ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου.

Το 16ο Νηπιαγωγείο αποτελείται από 2 τμήματα νηπιαγωγείου:

  • το τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης, το οποίο στεγάζεται στο Κτήριο του Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου
  • το τμήμα ΔΥΕΠ, το οποίο στεγάζεται εντός της ελεγχόμενης Δομής Προσφύγων στην Κόρινθο