Εργαστήριο Δεξιοτήτων: 2ος Κύκλος: STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική

Το 2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων που θα μας απασχολήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά ανήκει στον Κύκλο: STEM /Εκπαιδευτική Ρομποτική, με τίτλο Θα κατασκευάσω, θα προγραμματίσω, το ρομποτάκι θα κινήσω. Το Εργαστήριο στοχεύει αμιγώς στην καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης, την επίλυση προβλήματος, την κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα, την συνεργασία και την επικοινωνία. Αφορά Δεξιότητες του 21ου αιώνα που καλούνται να καλλιεργήσουν οι μαθητές/τριες από την νηπιακή ηλικία.

Το εργαστήριο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα κατά τα οποία οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες κλιμακωτά αυξάνονται. Τα επίπεδα αφορούν την εκπαιδευτική ρομποτική, τον προγραμματισμό σε γλώσσα προγραμματισμού και τέλος την κατασκευή ενός ρομπότ και τον προγραμματισμό αυτού. Το Εργαστήριο λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων «απλώνεται» σε όλη την σχολική χρονιά.

Έτσι τον Οκτώβριο ξεκίνησε η γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική και τον προγραμματισμό της μελισσούλας Bee Bot.  Οι μαθητές/ τριες έδωσαν το ορισμό της έννοιας Προγραμματισμός σύμφωνα με τον οποίο Προγραμματισμός είναι να πατάς τα κουμπιά στο ρομποτ και το ρομπότ να κάνει αυτό που θέλεις. Στην συνέχεια πιάσαμε, παρατηρήσαμε, κινήσαμε και στο τέλος κατασκευάσαμε τις δικές μας Bee Bot.

IMG 20221018 133931 IMG 20221018 134343 1 IMG 20221018 134612 1 IMG 20221019 132622

IMG 20221019 133119 1 IMG 20221019 135335

Στην συνέχεια προγραμματίσαμε τους εαυτούς μας σε φυσική πίστα στο πάτωμα χρησιμοποιώντας κινητές καρτέλες που αποτυπώνουν τα «πλήκτρα με τις κατευθύνσεις που έχει η Bee Bot στην πλάτη της.

IMG 20221103 133308 IMG 20221103 133859 1

IMG 20221103 134050 1

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε από απλές διαδρομές προγραμματισμού της Bee Bot και καταγραφής των διαδρομών σε ατομικό φύλλο εργασίας.

IMG 20221103 140327 1 IMG 20221103 135618 1 IMG 20221103 140253 1