Προσβασιμότητα Σχολείου

Οι σύγχρονες υποδομές (δρόμοι, ράμπα αναπήρων, τουαλέτα ΑΜΕΑ) του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το 16ο Νηπιαγωγείο, είναι κατάλληλες και διευκολύνουν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία να προσεγγίσουν το σχολείο.