ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ! ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σήμερα  6/11 στο Νηπιαγωγείο μας πραγματοποιήθηκε ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ!

Κάθε σχολείο πρέπει να έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η άσκηση σεισμού γίνεται προγραμματισμένα από τους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου μας  ώστε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που συμβεί αληθινός σεισμός!

Είναι σημαντικό για τους μικρούς μας μαθητές να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα!!

Το ΣΧΕΔΙΟ μας λειτούργησε και βγήκαμε ΟΛΟΙ με ασφάλεια στον χώρο καταφυγής!!!

εικόνα Viber 2023 11 06 21 37 43 439εικόνα Viber 2023 11 06 21 37 13 487

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9