«

»

Οκτ 29 2010

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Ασκήσεις Αορίστου Β’ Αρχαίων Ελληνικών

ΑΟΡΙΣΤΟΣ  Β΄

1.    Να συμπληρώσεις τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ
ἔβαλον
ἔμαθες
ἔλαβε
ἐφύγομεν
ἠγάγετε
ἔπιθον
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ
ἐβαλόμην
ἐτράπου
ἐγένετο
ἐπιθόμεθα
ἐπύθεσθε
ἤσθοντο

2.    Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστου:

ῃσθοντο →                          παράβαλε →                              ἀγαγών →

ἔπεσε →                              τυχεῖν →                                πάθε →

λαβέ →                                    μαθόντων →                          πυθόμενοι →

ἁμάρτοι →                               εὑρεῖν →                                   πιθέσθαι →

ἰδόντας →                                παθόντες →                              εὔροιμι →

3.    Να προσθέσεις τους αντίστοιχους τύπους της οριστικής του β΄ αορίστου:

φεύγεις →    ἔφυγες βάλλει →

ἁμαρτάνω   →                                                  αἰσθάνονται →

ἄγετε →                                                           πυνθάνεται →

λαμβάνομεν →                                                  γιγνόμεθα →

ὁρᾶς →                                                            τρέπεσθε →

τυγχάνουσι →                                                          βάλλομαι →

πάσχετε →                                                       εὑρἰσκει (ῃ) →

4.    Να συμπληρώσεις τον πίνακα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
τυγχάνω ἐτύγχανον ἔτυχον
λαμβάνουσι
ἐμάνθανε
ἄγεις
ἁμαρτάνετε
ἐπάθομεν
τρέπομαι
ἐγίγνου
γίννεσθαι
παθών
ἁμαρτόντες
πίπτειν

5.    Να συμπληρώσεις τους σωστούς τύπους των εγκλίσεων του αορίστου β΄:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
βάλω
εἶπες
ἡμάρτετε
ἔλθοιεν
εἶδε
μάθωμεν
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἠγαγόμην
ἐλαβόμεθα
βάλοιτο
τράπωνται
γένῃ
εὕρεσθε

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/156

Αφήστε μια απάντηση

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων