ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020 !

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, φέτος διαφοροποιείται η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) και η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. Η Αίτηση – Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.
Αρχικά ο υποψήφιος θα βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου του, το ανάλογο υπόδειγμα της Α-Δ, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά, αν πρόκειται για μαθητή. Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε η Α-Δ αποστέλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο αποσταλεί και καταχωριστεί η Α-Δ του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να υποβάλουν-αποστείλουν με mail στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στην ίδια προθεσμία 30 Μαρτίου με 9 Απριλίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Υποψήφιοι (μαθητές ή απόφοιτοι) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που ενδιαφέρονται για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι παλαιοί απόφοιτοι επιθυμούν, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το mail και τα τηλέφωνα του Λυκείου τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ).

2. Απόφοιτοι-υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
Όσοι παλαιοί απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, που ίσχυσε πέρυσι, υποβάλλοντας τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το mail και τα τηλέφωνα του Λυκείου τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ).

3. Υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι παλαιοί απόφοιτοι επιθυμούν, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΕΠΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΠΑΛ 2) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το mail και τα τηλέφωνα του Λυκείου τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1/2) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΕΠΑΛ).

 

Και για τις 3 παραπάνω περιπτώσεις (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), όσοι ενδιαφέρονται για τα 3 μουσικά Τμήματα, συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους επιπλέον Α-Δ (Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ ή ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), αφού διαβάσουν και τον κατάλογο μουσικών οργάνων (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ).
Και για τις 3 παραπάνω περιπτώσεις (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να συνυποβάλουν-αποστείλουν με email στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει και ΕΦΟΣΟΝ βέβαια δεν τα έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, θα γίνει προσπάθεια τα Λύκεια να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή με mail με τους μαθητές και να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης. Για τυχόν απορίες, οι μαθητές θα απευθύνονται τηλεφωνικά ή με mail στα Λύκειά τους, ενώ τα Λύκεια θα υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως περιγράφεται στις εγκυκλίους. Σε κάθε περίπτωση σε επόμενο χρονικό στάδιο, θα ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων και των προτιμήσεων των υποψηφίων και θα αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Συνοψίζοντας, όλοι οι υποψήφιοι (Νέο ΓΕΛ, Παλαιό ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) θα πρέπει 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου, χωρίς άλλα δικαιολογητικά να στείλουν την Α-Δ (1 σελίδα για υποβολή) στο Λύκειό τους. Αν είναι υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τμήματα, θα στείλουν την επιπλέον Α-Δ Μουσικά (1 σελίδα για υποβολή). Μόνο αν είναι υποψήφιοι για προφορική εξέταση, τότε θα στείλουν δικαιολογητικά.
2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
4. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2018 ή το 2019 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
5. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

6. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουμε παρακάτω όλα τα απαραίτητα αρχεία (link):

Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ
ΑΡΧΕΙΟ Σχετική εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ

Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ.
ΑΡΧΕΙΟ Σχετική εγκύκλιος ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)
Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)
Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ (1 σελίδα για υποβολή)
ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ (mail και τηλέφωνα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ !

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

ΕΟΔΥ Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι !

Κλειστά όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα!

Το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων της Ελλάδας ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης, 10 Μαρτίου 2020, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Αυτό σημαίνει ότι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΙΕΚ και πανεπιστήμια θα βρίσκονται κλειστά για τις 14 επόμενες ημέρες.

Στόχος του έκτακτου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί η εξάπλωση τη νόσου, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους γονείς.

1. Οδηγίες και μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό COVID-19 !

2. Συνοπτικές οδηγίες για τον κορωνοϊό COVID-19 !

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής Β΄ Λυκείου Αρχαγγέλου στην Αθήνα!

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, συνήλθε στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου στις 11/02/2020 και ώρα 11:30 το μεσημέρι. Παρέλαβε τις παρακάτω κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν στο Λύκειο Αρχαγγέλου μέχρι την λήξη της προθεσμίας :

  1. ESCAPE TEAM TRAVEL
  2. K & B TRAVEL
  3. SAIS TRAVEL

Η επιτροπή έκρινε ότι όλες οι προσφορές είναι σύμφωνες με την προκήρυξη και κρίθηκαν δεκτές.

Αποφάσισε ομόφωνα και επέλεξε την πιο συμφέρουσα προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου K & B TRAVEL στην τιμή 297 € ανά μαθητή για 4* ξενοδοχείο βάση της προκήρυξης.

Το σχολείο θα δεχθεί ενστάσεις για διάστημα (3) τριών ημερών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ! 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για (2) δύο μετακινήσεις των μαθητών/τριών από Αρχάγγελο προς Ρόδο και αντίστροφα, στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΠΡΟΣ ΡΟΔΟ !

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, συνήλθε στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου στις 25/11/2019 και ώρα 11:05 το μεσημέρι. Παρέλαβε τις παρακάτω κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν στο Λύκειο Αρχαγγέλου μέχρι την λήξη της προθεσμίας :

  1. HERMES TOURS
  2. K & B TRAVEL
  3. Captain’s Tours Rhodes

Η επιτροπή έκρινε ότι όλες οι προσφορές είναι σύμφωνες με την προκήρυξη και κρίθηκαν δεκτές.

Αποφάσισε ομόφωνα και επέλεξε την πιο συμφέρουσα προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου K & B TRAVEL στην τιμή 459  € ανά μαθητή.

Το σχολείο θα δεχθεί ενστάσεις για διάστημα (3) τριών ημερών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρ 2020), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Δείτε τις οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής   εδώ ..

4η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας !

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου σάς προσκαλούν στη « 4η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας», που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 09:00-13:00 στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για τη στήριξη του θεσμού της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού στους μαθητές και στην τοπική κοινωνία.

 

Δείτε την Πρόσκληση Αιμοδοσίας εδώ …

ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Erasmus +… Απρίλιος 2019… Λιθουανία.

Erasmus +… Απρίλιος 2019… Λιθουανία.

Το ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου κατά την παρελθούσα διετία συμμετείχε ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ με τίτλο “Volunteerism and Active Citizenship” και αριθμό σύμβασης 2017-1-EL01-KA101-035341. Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης της κινητικότητας στην Ισπανία (Τενερίφη), ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να τροποποιήσει την παιδαγωγική ομάδα, και έτσι για την β΄ φάση της κινητικότητας στη Λιθουανία αποφασίστηκε να συμμετάσχουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί: α) Ευαγγελίδης Παναγιώτης (ΠΕ 03), Διευθυντής ΓΕΛ Αρχαγγέλου, β) Καραντώνης Ζαχαρίας (ΠΕ 02), εκπαιδευτικός ΓΕΛ Αρχαγγέλου, συντονιστής του προγράμματος και γ) Μαρία Βαμβακάρη (ΠΕ 06), εκπαιδευτικός 2ου ΓΕΛ Ρόδου, με διάθεση στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου και στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου.

Το σχέδιο στόχευε στην ανάπτυξη συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων πρακτικών στο πλαίσιο του «Εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας». Στο σχέδιο συμμετείχαν 3 σχολεία:

Λιθουανία, Joniskio «Ausros» gimnazija, Joniskio

Τενερίφη, Gobierno de Canarias IES El Sobradillo

Ελλάδα, ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου

Η δεύτερη φάση της κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία από 6 έως 20 Απριλίου. Οι εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Αρχαγγέλου φιλοξενήθηκαν σε καταλύματα που εξασφάλισαν για αυτούς συνάδελφοι από το Joniskio «Ausros» gimnazija της Λιθουνίας. Κάθε ημέρα οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν μαθήματα στο σχολείο, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και στοχευμένη θεματολογία. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα πιο εντυπωσιακή η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων ανάμεσα σε άτομα με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα.

 

Ξεπερνώντας το φράγμα της γλώσσας και επικοινωνώντας στην Αγγλική γλώσσα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Αρχαγγέλου αποκόμισαν θετικές εμπειρίες, ταξίδεψαν σε μια άλλη χώρα, έκαναν νέους φίλους, έμαθαν να δημιουργούν, να επινοούν, να μοιράζονται και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους, προερχόμενους από μια άλλη κουλτούρα.

Από την επίσκεψή μας στο κάστρο του Κάουνας. Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Αρχαγγέλου κ. Παναγιώτης Ευαγγελίδης, η καθηγήτρια αγγλικών κ. Μαίρη Βαμβακάρη και ο φιλόλογος κ. Χάρης Καραντώνης, σε στιγμές χαλάρωσης από το εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας.

 

 

Η παραμονή μας στη Λιθουνία περιείχε και τη ξενάγησή μας σε αρκετά μουσεία, ένα από τα οποία ήταν και αυτό των φυλακών της KGB. Πνιγηροί χώροι, μακάβρια εκθέματα, ανατριχιαστικές μνήμες, απωθημένες από του νου τα αυλάκια…

 

 

 

 

 

Ο Πύργος του Βίλνιους ήταν άλλο ένα αξιοθέατο που η παιδαγωγική μας ομάδα δεν παρέλειψε να επισκεφθεί. Πανοραμική θέα της πανέμορφης και καθηλωτικής πόλης του Βορά.

 

 

 

 

 

 

Βίλνιους και πάλι… Ο περιβόητος και εμβληματικός λόφος με τους τρεις σταυρούς. Απόγευμα, με ανοιξιάτικη συννεφιά και υποβλητικό τοπίο… Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχει κάτι αναπόδραστα σαγηνευτικό, αλλόκοτα όμορφο που σε ελκύει αναπόφευκτα.

 

 

 

 

 

 

 

Από μια απογευματινή εξόρμησή μας στη Ρίγα (πρωτεύουσα της Λεττονίας), μία ώρα σχεδόν από το Joniskis, όπου εδρεύει ο φορέας υποδοχής της ομάδας μας. Μαζί μας συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.

 

 

 

 

Επίσκεψη στο ανάκτορο του Rundale ή, αλλιώς, στις Βερσαλλίες του Βορά.

 

 

 

 

 

 

Joniskio «Ausros» gimnazija. Με τον Διευθυντή και την Υποδιεθύντρια του μοναδικού αυτού σχολείου σε ρόλο πρόθυμων ξεναγών. Περιβάλλον φιλικότατο, αίθουσες ανακαινισμένες και θελκτικές, χώροι προσεγμένοι, εξοπλισμός άρτιος, συνάδελφοι καλοσυνάτοι και χαμογελαστοί, συνθήκες ιδανικές για δημιουργική εργασία και ανιδιοτελή προσφορά.

 

 

Άλλος σταθμός… Σοκολατοβιομηχανία… Η παλαιότερη και πιο διάσημη στη Λιθουνία, η Ruta… Περίπου μισή ώρα απόσταση από το Joniskis. Ασύλληπτη πανδαισία σοκολάτας, πληροφορίες πολύτιμες, εμπειρίες μοναδικές και, σίγουρα, αλησμόνητες.

 

 

 

 

Η Λευκή και η Κόκκινη Συναγωγή… Η Εβραϊκή Κοινότητα του Joniskis ήταν κάποτε εξαιρετικά θαλερή και αριθμούσε πολλά μέλη· τώρα μάλλον περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις… Αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων πια οι δύο συναγωγές (θερινών και χειμερινών αντίστοιχα).

 

 

 

 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ένα από τα πολλά και πλουσιοπάροχα γεύματα εργασίας, τα οποία μας παρέθεσαν αφειδώς οι εξαιρετικά φιλόξενοι οικοδεσπότες μας. Εκλεπτυσμένες γαστρονομικές απολαύσεις, καλό κρασί, ζεστή ατμόσφαιρα, συζητήσεις εποικοδομητικές και γόνιμη ανταλλαγή εκπαιδευτικών απόψεων και πρακτικών.

 

 

Από την επίσκεψή μας σε ένα δημοτικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εθελοντές εκπαιδευτικοί γεμάτοι μεράκι και διάθεση προσφοράς, χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι. Προετοιμασία προϊόντων για ένα επικείμενο BAZAAR. Ακόμα και αίθουσα …αλατο-θεραπείας έχει προβλεφθεί για την «αποσυμπίεση» και τη χαλάρωση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

 

 

 

Μουσείο του μπάσκετ… Ευδιάθετο απόγευμα στο Joniskis.

 

 

 

 

Ένα από τα τυπικά πρωινά μας στο ξενοδοχείο, στο Joniskis. Ώρα 07.30π.μ., ζεστό ρόφημα και πρόσφορη συζήτηση μέχρι να έρθει το λεωφορείο να μας παραλάβει για το επιμορφωτικό μας πρόγραμμα. Κάθε μέρα βιώναμε και κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, κάτι που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη όλης της ομάδας.

 

 

 

Η παιδαγωγική μας ομάδα επίτιμη προσκεκλημένη στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Jonisκis, υπό την προεδρία του νεοεκλεγέντος Δημάρχου. Ευγένεια, προσήνεια, ευσυνειδησία, ανταλλαγή δώρων… Ζεστασιά και πολιτισμός.

 

 

Επίσκεψη στο κέντρο νεότητας του Joniskis, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με την εθελοντική προσφορά εργασίας νέων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι φροντίζουν μικρότερα παιδιά.

 

 

 

 

Μουσείο ψευδαισθήσεων στο Vilnius… Τι είναι αληθινό, τι μη αληθινό και τι το ανάμεσό τους;

 

 

 

Λιθουανία Απρίλιος 2019 !!!