Πρόσφατα στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου αναρτήθηκαν τα νέα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία μαθητή για την Πληροφορική της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Τα ψηφιακά βιβλία περιέχουν επιπλέον δραστηριότητες, προσομοιώσεις, βίντεο κ.α, τα οποία εμπλουτίζουν το περιεχόμενο που υπάρχει ήδη στο βιβλίο.

Μπορείτε να δείτε τα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πληροφορική (Α΄ Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο)

Πληροφορική (Β’ Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο)

Τέλος, θέλω απλά να αναφέρω ότι είχα την τιμή και την χαρά να συνεργαστώ με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), ως μέλος της ομάδας εργασίας εμπλουτισμού των παραπάνω βιβλίων Πληροφορικής.