Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) και η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη βράβευση των καλύτερων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων,  καθώς και Διοικητικών Μονάδων (Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης). Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (6-8 Μαΐου 2011, Ερμούπολη, Σύρος), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ (αρ. 133143/Γ2/22-10-2010)

Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί συνέχεια των τεσσάρων προηγούμενων επιτυχημένων διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 4ου και 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στη Σύρο τα έτη 2007 και 2009, καθώς και, του 1ου και 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας τα έτη 2008 και 2010 αντίστοιχα.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η ηθική και υλική επιβράβευση των σχολικών και των διοικητικών μονάδων καθώς και των εκπαιδευτικών – δημιουργών που διατηρούν ποιοτικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικτυακών τόπων θα διεξαχθεί το διάστημα από 1 Μαρτίου 2011 έως 8 Απριλίου 2011.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εκπαιδευτικοί (σχολικοί και διοικητικοί) διαδικτυακοί τόποι που θα είναι ενεργοί την 1 Μαρτίου 2011 στις εξής κατηγορίες: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Γραφεία και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι διαδικτυακοί τόποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://www.ekped.gr/?p=211 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και για τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτήθηκαν στη διεύθυνση http://www.ekped.gr/?p=211

Αξιολογητές θα είναι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και έμπειροι τεχνικοί του ΠΣΔ που θα επιλέξει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.