Δείτε παρακάτω το 3ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει την ύλη της Δομής Επιλογής (ενότητες 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 και 8.1) και ταυτόχρονα αποτελεί και το Διαγώνισμα για το Α΄ Τετράμηνο.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 84%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 59%.