Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάστε το ενημερωτικό κείμενο από τον παρακάτω σύνδεσμο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ