Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.)

Common European Framework (C.E.F) Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α) Γλωσσών καθορίζει το επίπεδο γλωσσομάθειας και περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του χρήστη ανάλογα με το επίπεδο. Τα επίπεδα του Κ.Ε.Π.Α. αντιστοιχούν σε τίτλους γλωσσομάθειας που εκδίδονται από αναγνωρισμένους φορείς. Υπάρχουν τρία επίπεδα με δύο υποδιαιρέσεις στο καθένα. ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Αρχάριος Χρήστης Basic User …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.)’ »

Τίτλοι Γλωσσομάθειας Αγγλικά

Σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π., η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ανά επίπεδο, αποδεικνύεται με τα παρακάτω πιστοποιητικά. Το πλήρες κείμενο του Παραρτήματος του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά και άλλες ξένες γλώσσες μπορείτε να το δείτε εδώ. Τίτλοι Γλωσσομάθειας (α)΄Αριστη γνώση (Γ2/C2) : •Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ2 •CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. • BULATS …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τίτλοι Γλωσσομάθειας Αγγλικά’ »

Η ιστοσελίδα του ΓΕΛ Αρχαγγέλου

Πολιτιστικό πρόγραμμα με σκοπό την κατασκευή ιστοσελίδας για το ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου και την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) WEBSITE GEL ARCHAGELOU