Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022

Λήψη αρχείου

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Λήψη αρχείου

Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Λήψη αρχείου

Έκθεση Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας 2021-22.

Λήψη αρχείου

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/ μαθητριών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Λήψη αρχείου Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή Word Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή  Pdf  

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών.

Λήψη αρχείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων Σχολικού Έτους 21-22.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων Σχολικού Έτους 21-22.’ »

Ύλη απολυτηρίων εξετάσεων Γ΄ τάξης ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Λήψη αρχείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.

Λήψη αρχείου

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρω τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, σύμφωνα και με την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022.’ »