Διαγωνισμός Euroscola

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Το υλικό αυτό  θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα στο θέμα έκθεσης που θα διαγωνιστείτε. Κατεβάστε το αρχείο πατώντας στο σύνδεσμο:  Αρχείο Euroscola