ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο  Grand Tours Πίτσης Στ.   για την εκδρομή στις 11 Μαρτίου 2014 στον κινηματογράφο Παλλάς με τιμή 140€.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 | Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη των Παναλλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2013-2014

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 | Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014. Εγκύκλιος Αίτηση Τελειόφοιτων Αίτηση Ενδοσχολικό Απολυτήριο Αίτηση Αποφοίτων Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 | Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο’ »

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 | Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140205_eguklios_fa.pdf Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Αποτελέσματα Έρευνας “Κοινωνικές Αξίες”

Οι μαθητές της Γ Τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου, στο πλαίσιο του μαθήματος της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, συμμετείχαν σε έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές αξίες και πόσο σημαντικές είναι αυτές στη ζωή τους.  Αφορμή στάθηκε αντίστοιχη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας βρίσκονται στη σελίδα 46 του σχολικού βιβλίου της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. Οι μαθητές αξιολόγησαν τις κοινωνικές αξίες, σημειώνοντας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αποτελέσματα Έρευνας “Κοινωνικές Αξίες”’ »