ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CISCO WEBEX MEETINGS  ! ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gbatat ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/maryth ΔΗΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ https://minedu-secondary.webex.com/meet/nekdimou ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ndimelis ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/apouliarek ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tsakalex ΣΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mixsarikas ΣΑΡΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/webinars ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/proufas ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/panevag ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gianmaria1 ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dsozeridou ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ’ »