ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΛΛΑΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, συνήλθε στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου στις 21/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Παρέλαβε τις παρακάτω κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν στο Λύκειο Αρχαγγέλου μέχρι την λήξη της προθεσμίας : Kolympia Tours S & P Moschatos Travel S A Η επιτροπή έκρινε ότι όλες οι προσφορές είναι σύμφωνες με …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΛΛΑΣ’ »