Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών για Έλληνες Εσωτερικού : έως 12 Μαΐου 2014  (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-ΔΑΕ/Β1) Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), …

Συνέχεια του άρθρου ‘Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές’ »

Αναζήτηση μορίων εισαγωγής

Μια εφαρμογή εύκολης αναζήτησης των μορίων κάθε σχολής. Πληκτρολογείτε όνομα σχολής και εμφανίζονται τα μόρια εισαγωγής του 2013 και του 2012. Εφαρμογή αναζήτησης