Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 | Εξεταστέα-Διδακτέα Ύλη

Προσεγγίζοντας την παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο Comenius Regio

Το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υλοποίησε πρόγραμμα Comenius REGIO με θέμα “Προσεγγίζοντας την παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο” σε συνεργασία με εταίρους από τη Νορβηγία. Τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος στην ιστοσελίδα www.arbere.eu Παραβατική συμπεριφορά