Το ΓΕΛ Αρχαγγέλου στο Πρόγραμμα Pisa

Το ΓΕΛ Αρχαγγέλου επιλέχτηκε ανάμεσα σε 217 Γυμνάσια , Γενικά κι Επαγγελματικά Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια απ’όλη την Ελλάδα. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PISA συμμετέχουν σχολεία από 67 χώρες της Ευρώπης με σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο σχολείο οι δεκαπεντάχρονοι μαθητές/τριες στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Το ΓΕΛ Αρχαγγέλου στο Πρόγραμμα Pisa’ »