Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021:

  •  (α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα/νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  1. ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  2. Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021.

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Φέτος, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, να εναρμονίσουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου με τους  -μη φιλικούς στην παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία- όρους της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΔΩ!

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19!

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών
Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των
Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (σχετ. 2), από τη Δευτέρα 12.04.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ
– ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και διενεργείται δύο
(2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής
εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  1. 41224_ΓΔ4_10_04_21_ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ SELF TESTRed circle button Animated Gifs
  2. ΚΥΑ 10 04 2021Red circle button Animated Gifs
  3. ΚΥΑ self testRed circle button Animated Gifs

Ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως!

Ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Σημείωση:

Οι μαθητές θα πρέπει την Δευτέρα να έχουν μαζί τους την βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ κορωνοϊού (self test ). Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο .

Δείτε τη διαδικασία για self test εδώ ! Red circle button Animated Gifs

Μπείτε στην ιστοσελίδα για δήλωση αποτελέσματος  self-test εδώ ! Red circle button Animated Gifs

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση, ενώ στο διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2021.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/3/21 !

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/3/21.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ4

Δικαιολόγηση απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19.

Η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από  πέντε (5)  μέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ !

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

Θα βγει ο Στρατός στους δρόμους κατά του... κοροναϊού; | tanea.gr

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 2021), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους
διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ !

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ   2021 !

 

Τελειόφοιτοι που δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2020-2021.

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  του σχολικού έτους 2020-2021 να συμπληρώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν με E-mail στο σχολείο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (σε μορφή pdf )

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (σε μορφή word)

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ  E-MAIL ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

mail@lyk-archang.dod.sch.gr  Adding an Animated GIF to PoliteMail – PoliteMail Software