Θέματα της συνεδρίασης -Euroscola

Τα θέματα της συνεδρίασης που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να ετοιμάσετε τις προτάσεις σας !!!! Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1213172230-178310-22099.tkl?lang=gr http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_el.htm http://europa.eu/pol/env/index_el.htm http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm http://www.gr.european-lung-foundation.org/index.php?id=3487 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/05/index.tkl?lang=gr&pos=5&term=Kyoto&s=1&e=20 http://www.ekem.gr/-site-menu-47/-site-menu-68/346-i-ee-kai-to-periballon-pros-ena-mellon-biosimis-anaptyksis http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3574 “Το μέλλον της Ευρώπης” ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ http://european-convention.eu.int/pdf/lknel.pdf ” Δημοκρατία και Ιθαγένεια” …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θέματα της συνεδρίασης -Euroscola’ »