Νέα Προγράμματα Σπουδών – Πιλοτική Εφαρμογή

ΦΕΚ Β 4003_30_8_21_104671_ΥΑ_ΠΙΛ_ΕΦ_ΠΣ

  • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Δημοτικό)
  • Πληροφορική (Γυμνάσιο)
  • Εφαρμογές Πληροφορικής (Λύκειο)
  • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Λύκειο)

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Χώρας είναι η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους, καθώς και η διάχυση των δράσεων από την Πιλοτική Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέργεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα Προγράμματα Σπουδών.

Αφήστε μια απάντηση