Επιμόρφωση Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας

 Πρόσκληση    |     Παρουσιολόγιο  | Διαφάνεις – Επιμ. Υλικό

Προσκαλούνται οι Νεοδιόριστοι και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 Σχολικού Έτους 2021-22 Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση, την

Πέμπτη 09/09/21, 10:00 π.μ. – 13:00

Αίθουσα: https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Αφήστε μια απάντηση