66ο Ιστοσεμινάριο – Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI) μια νέα καινοτόμος Θεωρία Μάθησης

66ο Ιστοσεμινάριο

Ντινοπούλου Καλιρρόη
 Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI) μια νέα καινοτόμος Θεωρία Μάθησης
Τετάρτη 16/09/2020, 17:30-19:00

Πληροφορίες: https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/2020/07/14/webinar202011/
Εγγραφή/Αίτηση»https://forms.gle/hC2fySW9qpfFpVo99«

1η Ανακοίνωση:

https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=9e716147b93f821c5d91e86bf&id=5cffea0ab1

Αφήστε μια απάντηση