ΠΕ 13-02-2020 Ενημ. Επιμ. Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) Δημ, Γυμ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΕΕΕΕΚ «Δήμου Ναυπακτίας»

Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής και ΤΠΕ στο Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και στο Δημοτικό Σχολείο Σχ. Ετ. 2019-20, για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Δήμου Ναυπακτίας» Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 (Πληροφορικής) Δρ. Σ. Παπαδάκη, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Πέμπτη 13-02-2020
11.00- 14.00
3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Πρόσκληση

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας & της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και αφορούν σχολικές μονάδες των ευρύτερων περιοχών Δήμου Ναυπακτίας (όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο Πίνακα Αποδεκτών της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας) σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα  πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

 

Ημερομηνία/ Ώρα Τόπος Συνάντησης Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Επιμορφωτής
Πέμπτη

13-02-2020

11.00- 14.00

 

 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας Δήμου Ναυπακτίας (όπως αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών)  

Παπαδάκης Σπυρίδων,

Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΏΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
10:45– 11:00 Προσέλευση
11:00 – 11:30 Αλληλογνωριμία – Επικοινωνία με συναδέλφους – Δέσιμο ομάδας – Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών
11:30 – 12:15 Διαχείριση Τάξης – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Διδακτικός Μετασχηματισμός και  Ευθυγράμμιση ΑΠΣ, Αναμενόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Αξιολόγησης Μαθητών στα μαθήματα της Πληροφορικής & ΤΠΕ στη Δ/θμια & Π/θμια Εκπαίδευση
12.15-12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30 Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών,  Καλές πρακτικές από τη Διδασκαλία Πληροφορικής  & ΤΠΕ –  Μετα-Αποθετήριο ΑΕΠ
13:30 – 14:00 Συζήτηση –  Προτάσεις –  Αξιολόγηση Συνάντησης -Κλείσιμο

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές-τριες να μεριμνήσουν για να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί  ΠΕ86 και για την τροποποίηση του προγράμματος ώστε να διευκολύνουν τους συναδέλφους να συμμετέχουν». Στη ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση τηρείται Παρουσιολόγιο.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 για την καλύτερη προετοιμασία – οργάνωση των συναντήσεων να συμπληρώσουν τη «Φόρμα Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών – Προτάσεων» [https://bit.ly/32LLhxf] »

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

 

      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ. Λ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      ΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση