Συμπλήρωση Διδαχθείσας ύλης στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Πληροφορικής σε ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Η συμπλήρωση της ύλης στις στήλες του .xls αρχείου που υποβάλλετε και στο Πληροφοριακό Σύστημα MySchool, θα πρέπει να είναι δεδομένης της μη-γραμμικής διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής αναλυτική ανά βιβλίο/σημειώσεις (ΑΕΠΠ, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΣΕΥ) κλπ.

πχ

ΑΕΠΠ 15-32, 52-57, 127-160

ΣΕΥ 13-36, 75-81

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ 2019_2020

Διαδραστικά Βιβλία – Χρήσιμο Υλικό

pdf-icon Βιβλίο Μαθητή   6.92MB 28-08-2018
item-save-icon
pdf-icon Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (22-0260)  8.47MB  06-06-2019

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C101

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

 

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Τσιωτάκης(ΕΔΙΠ Παν/μου Πελοποννήσου)  με διαχρονική προσφορά στον κλάδο μας  δίνει  ενδεικτικές λύσεις του συμπληρωματικού βιβλίου της Πληροφορικής Γ’ ΓΕΛ : https://ptsiotakis.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

Αφήστε μια απάντηση