Ημερίδα για Επιμόρφωση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών 14/09/2019, Πάτρα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ

(για το δεύτερο, ειδικό μέρος της ημερίδας)

ΠΑΤΡΑ Σάββατο, 14/09/2019 ΣΥΣ2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΥΣ4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Η ημερίδα στοχεύει:
α) στην αποτίμηση του έργου της εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, αποτίμηση συνολική, αλλά και ανά πτυχές του έργου,
β) στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ στo μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες,
γ) στην «ώσμωση» καλών πρακτικών, αλλά και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων (επιμορφούμενων, επιμορφωτών, επιστημονικών υπευθύνων).

Πρόγραμμα Ημερίδας

https://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/epimorfotes-pake

Αφήστε μια απάντηση