«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Γ’ ΓΕΛ 2019-2020 (π. ΑΕΠΠ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ 2019_2020

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», πρώην ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, 2019-2020.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΓΕΛ: ΦΕΚ 1790 τ Β / 21 Μαΐου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΜ. ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό (Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο): http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL-C101

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ  (ΒΙΒΛΙΑ PDF): http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C101

pdf-icon Βιβλίο Μαθητή

6.92MB
28-08-2018
item-save-icon
pdf-icon Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (22-0260)

item-save-icon
pdf-icon Οδηγίες Μελέτης Μαθητή

5.5MB
03-03-2017
item-save-icon
pdf-icon Οδηγίες Μελέτης Μαθητή – 2η έκδοση (22-0259)

8.71MB
06-06-2019
item-save-icon
pdf-icon Τετράδιο Εργασιών

2.94MB
28-08-2018
item-save-icon
pdf-icon Βιβλίο Καθηγητή

25.13MB
24-04-2017
item-save-icon

Σύγκριση ύλης 2019-2020 με 2018-2019

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου όπως έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (13585/21-12-18), διευκρινίζει τα εξής:

  1. Τα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται στη δομή της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως έχει εξαγγελθεί στις 3/9/2018, βασικό στοιχείο της οποίας είναι οι τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού με κοινό εξεταζόμενο εξάωρο μάθημα σε όλες τα Νέα Ελληνικά, και τρία εξεταζόμενα εξάωρα μαθήματα σε κάθε Ομάδα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας). Επιπλέον, τα Προγράμματα Σπουδών συμπληρώνονται με την Φυσική Αγωγή (2 ώρες), τα Θρησκευτικά (1 ώρα) και μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα 2 ωρών) (ξένες γλώσσες και σχέδιο).
  2. Τα Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν τα μαθήματα και να επιτελούν το έργο τους στην τάξη με άνεση χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, η γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εξεταζόμενων μαθημάτων συνοδεύεται από μία προσεκτική και λελογισμένη αύξηση της ύλης.
  3. Τα προγράμματα  έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στη νέα δομή, θα ισχύσουν, στη μορφή που προτείνονται, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, υποστηρίζονται δε από τα διαθέσιμα σχολικά εγχειρίδια.

 

Παρουσιάσεις από την ενημέρωση του ΙΕΠ:

 


Ενδιαφέρον Υλικό από Συναδέλφους:

Αφήστε μια απάντηση