Σεμινάριο «Προγραμματισμός Υπολογιστών με δραστηριότητες STEM – Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σας στο  προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο – βιωματικό εργαστήριο τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών,  για δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86 & ΤΕ01.13) της Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας Ηλείας,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί  με θέμα «Προγραμματισμός Υπολογιστών με δραστηριότητες STEM – Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, 16:00-20:00

στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών

από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής  Δυτικής Ελλάδα Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκη  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταυρόπουλο Πέτρο (ΠΕ86)  με θέμα:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από μία Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)  με τη  χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου LEGO WeDo 2.0.

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος έως δεκαέξι (16) εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (8 από Σχολικές Μονάδες Αχαΐας, 5 από Σχολικές Μονάδες Αιτ/νίας και 3 από Σχολικές Μονάδες Ηλείας) με βάση τη σειρά  αίτησής http://bit.do/stemer τους: (Υποβολή αιτήσεων από 19/04/2019, 13:00 μέχρι τη Τρίτη 07/5/2019, 13:00).

Συμμετέχοντες

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής θα γίνει προσπάθεια επανάληψης του σεμιναρίου  το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (Παρασκευή 31-05-2019 09:00 13:00)  ώστε να ικανοποιηθούν και οι υπόλοιποι αιτούντες να συμμετάσχουν συνάδελφοι.

 

Αφήστε μια απάντηση