Χωρίς (σημαντικά) τεχνικά προβλήματα ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η ηλεκτρονική εξέταση για το 2ο Επαναληπτικό Τεστ στο πλαίσιο του 2ου κεφαλαίου του μαθήματος Τεχνολογία Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση, η ηλεκτρονική εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Πύλης Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει τη δημιουργία κουίζ (με πολλά και διαφορετικά είδη ερωτήσεων). Ο κάθε μαθητής συνδέθηκε στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό και άρχισε τη διαδικασία του τεστ. Η χρονική διάρκεια του τεστ ήταν 15 λεπτά (υπήρχε χρονική ένδειξη στην οθόνη) και οι μαθητές έπρεπε να απάντησουν συνολικά σε 12 ερωτήσεις (4 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους, 6 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και 2 σύντομης Ανάπτυξης).

Δείτε ένα screenshot του ηλεκτρονικού τεστ.

Τα αποτελέσματα (όσον αφορά τις σωστές απαντήσεις) ήταν αναμενόμενα, αφού οι ερωτήσεις ήταν από πριν γνωστές στους μαθητές από το επαναληπτικό φυλλάδιο που τους είχε δοθεί. Η βαθμολογία για κάθε μαθητή βγήκε αυτόματα (το μόνο που έπρεπε να διορθώσω ήταν οι 2 ερωτήσεις ανάπτυξης), ενώ παράλληλα το σύστημα κρατάει αναλυτικό βαθμολόγιο για κάθε μαθητή. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο excel και να δημιουργηθούν στατιστικά γραφήματα.

Δείτε ένα τέτοιο γράφημα με τις επιδόσεις των μαθητών.

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθητών ήταν πολύ θετικά, παρόλο τον αρχικό τους φόβο για το άγνωστο της διαδικασίας αλλά και τις δυσκολίες πληκτρολόγησης των απαντήσεων για τις ερωτήσεις ανάπτυξης.

Όλοι συμφώνησαν και τα υπόλοιπα τεστ να πραγματοποιηθούν με αυτό τον τρόπο.