Ανακοινώθηκε ο καθορισμός της εξεταστέας – διδακτέας ύλης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.