Δείτε παρακάτω το 2ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει όλο το 7ο κεφάλαιο (Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) και την ενότητα 2.4.1 (Δομή ακολουθίας).