Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 4  – Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό Νίκο Ευθυμίου.

LAMS Sequence: Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
By: Nikos Efthimiou      License:


Zoom

| | | |

 

Εναλλακτικά, (ή συμπληρωματικά) μπορεί να γίνει χρήση και της παρακάτω παρουσίασης.

Δείτε το στο slideshare.net

 

Στη συνέχεια θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου το παρακάτω βίντεο από το YouTube, το οποίο μας παρουσιάζει με ωραίο και απλό τρόπο την Ιστορία και Εξέλιξη των Υπολογιστών.

[youtube 8dIeH3roBmU]

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Σύμβολα και Κωδικοποίηση

2. Παρουσίαση: Χρήση του Άβακα

3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Από τις λυχνίες και τα τρανζίστορς στα ολοκληρωμένα κυκλώματα

4. Παρουσίαση: Η «Ταχύτητα» του Υπολογιστή 

5. Δραστηριότητα: Σταθμοί στην ιστορία των υπολογιστών

 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα δοθεί στους μαθητές μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε σε επόμενη μου ανάρτηση.