Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 3  – Εργονομία για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κυράτσου.

LAMS Sequence: ergonomia
By: katerina kyratsou      License:


Zoom

| | | |

Μέσα στο ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη διδασκαλία της εργονομίας, την οποία την παραθέτω ξανά για καλύτερη ανάγνωση (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα).

Δείτε το στο slideshare.net

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου τα παρακάτω 2 βιντεάκια από το YouTube, με τα οποία θα συνοψίζουμε τις βασικές συμβουλές και οδηγίες εργονομίας τόσο στο σπίτι όσο και εκτός αυτού.

Βίντεο #1 – Συμβουλές εργονομίας στο σπίτι

Βίντεο #2 – Συμβουλές εργονομίας εν κινήσει

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα την αφιερώσω για εμβάθυνση και εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών μου πάνω στο Υλικό του Υπολογιστή, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

Συγκεκριμένα:

1. Εφαρμογή: Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

2. Δραστηριότητα: Ανάλυση μιας εικόνας σε εικονοστοιχεία

3. Δραστηριότητα: Ανάλυση της Οθόνης

4. Δραστηριότητα: Προσδιορισμός μεγέθους οθόνης

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.