Δείτε στη συνέχεια μια παρουσίαση με 101 διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0 που μπορεί να αξιοποιήσει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη.

Δείτε το στο slideshare.net

Πηγή: http://www.slideshare.net/GoEdOnline/101-web-20-tools-for-teachers-that-you-should-know-about