Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 συμμετείχα ως Εισηγητής σε επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Windows Movie Maker.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Αρναίας με τίτλο: «Μέλι-σσα, Φύση, Άνθρωπος», (19-21 Απριλίου).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που χρησιμοποίησα.