Δείτε στο παρακάτω Prezi το θεσμικό πλαίσιο χρήσης του Διαδικτύου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή