Δείτε στη συνέχεια μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Στυλιανού Μυστακίδη, για την δημιουργία αποτελεσματικών παρουσιάσεων σε Ακαδημαϊκά Συνέδρια.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Διδάσκοντες: Στυλιανός Μυστακίδης, MSc & Αλέξιος Βλάμης, Επικ. Καθηγητής Παν. Πατρών

Ανοικτό Εργαστήριο Βιβλιοθήκης Παν. Πατρών 2012-13
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αποτελέσματα Έρευνας – Συγγραφή, Δημοσίευση & Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών»