Στον δικτυακό τόπο http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/, μπορείτε να δείτε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηλείας για την online παροχή και διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με τις Τ.Π.Ε.

Ο δικτυακός τόπος είναι υλοποιημένος με την πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης MOODLE, ενώ η δημιουργία λογαριασμού για νέους χρήστες είναι ανοικτή και προσφέρεται δωρεάν.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται τόσο με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όσο και με την μέθοδο της «μεικτής» διδασκαλίας (blended learning). Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τα διαφορετικά μέρη στα οποία έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν τα σεμινάρια για το έτος 2010-2011.

Περισσότερα για την πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο της Κοινότητας MOODLE Ελλήνων Εκπαιδευτικών.