Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Comenius

Η δράση School Partnerships (Σχολικές Συμπράξεις) απευθύνεται σε σχολεία και έχει δύο τύπους: Multilateral (Πολυμερής) και Bilateral (Διμερής). Στην πραγματικότητα η κάθε μία δράση είναι διαφορετική, γιατί οι Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ σχολείων με βάση ένα κοινό θέμα-δραστηριότητα, ενώ οι Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ δύο σχολείων για ανταλλαγή μαθητών/τριών. Επειδή οι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Comenius’ »

Ευρωπαϊκά προγράμματα – Comenius

Η δράση Comenius που αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ονομάζεται In-service Comenius training (ενδοϋπηρεσιακή δραστηριότητα κατάρτισης). Κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα κατάρτισης από μια βάση δεδομένων κοινή για όλη την Ευρώπη. Ζητάει από το διοργανωτή/φορέα της δραστηριότητας κατάρτισης βεβαίωση προ-εγγραφής. Στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση στο Ι.Κ.Υ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και αν …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ευρωπαϊκά προγράμματα – Comenius’ »

Υλικό από σύμπραξη School Microcosm (Φιλανδία)

Υλικό που προετοίμασε το εταιρικό σχολείο από τη Φιλανδία Παρουσίαση της Φιλανδίας FN presentation of Finland Η θρησκεία στη Φιλανδία και έρευνα για τους μαθητές/τριες του σχολείου  FN Religion of finnish people eyes Η μουσική στη Φιλανδία  FN Finnish music Η φύση στη Φιλανδία  FN Finnish Nature

Υλικό από σύμπραξη School Microcosm (Τσεχία)

Υλικό που προετοίμασε το εταιρικό σχολείο από τη Τσεχία, στην πόλη Zvitavy Παρουσίαση της επαρχίας Pardubicky CZ presentation of region Pardubický kraj Παρουσίαση της πόλης Zvitavy CZ presentation of town SVITAVY and its HISTORY Το ποδόσφαιρο στη Τσεχία CZ Football Ice hockey CZ ICE_HOCKEY Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO στη Τσεχία CZ UNESCO Φύση στην Τσεχία …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υλικό από σύμπραξη School Microcosm (Τσεχία)’ »

Υλικό από σύμπραξη The 4 seasons and the circle of life

Υλικό που προετοίμασαν οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου Παρουσίαση της σύμπραξης GR comenius 4 SEASONS presentation of project Παρουσίαση της Ελλάδας (3 μέρη) GR comenius 4 SEASONS Greece Part 1 GR comenius 4 SEASONS Greece Part 2 GR comenius 4 SEASONS Greece Part 3 Παρουσίαση της ιστορίας της μουσικής στην Ελλάδα (2 μέρη)  GR …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υλικό από σύμπραξη The 4 seasons and the circle of life’ »

Comenius In-service training

Η δράση Comenius  που αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ονομάζεται In-service Comenius training (ενδοϋπηρεσιακή δραστηριότητα κατάρτισης). Κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα κατάρτισης από μια βάση δεδομένων κοινή για όλη την Ευρώπη.

Συμπληρωμένα έντυπα Comenius, δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Ακολουθούν συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων (αργούν λίγο για να ανοίξουν, ειδικά το Application Crossing Borders) για το πρόγραμμα Comenius, δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που έχω υποβάλει και έχουν εγκρθεί. Ένα ιδιαίτερα καλό πρόγραμμα είναι το Eurodidaweb που πραγματοποιείται στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο Sapienza. Αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε προχωρημένο επίπεδο. Οι διδάσκοντες είναι πολύ …

Συνέχεια του άρθρου ‘Συμπληρωμένα έντυπα Comenius, δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης’ »

Συμπληρωμένα έντυπα Comenius School Partnerships

Η δράση School Partnerships (Σχολικές Συμπράξεις) απευθύνεται σε σχολεία και έχει δύο τύπους: Multilateral (Πολυμερής) και Bilateral (Διμερής). Στην πραγματικότητα η κάθε μία δράση είναι διαφορετική, γιατί οι Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ σχολείων με βάση ένα κοινό θέμα-δραστηριότητα, ενώ οι Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ δύο σχολείων για ανταλλαγή μαθητών/τριών.

Υλικό από σύμπραξη School Microcosm (Ελλάδα)

Υλικό που προετοίμασε το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Παρουσίαση της σύμπραξης GR comenius Presentation of SCHOOL MICROCOSM Ερωτηματολόγιο για τις πληροφορίες που ήθελαν να μάθουν οι μαθητές/τριες για κάθε χώρα GR comenius QUESTIONNAIRE about participant countries Παρουσίαση της Ευρώπης GR comenius Presentation of EUROPE Παρουσίαση της Ελλάδας  GR comenius presentation of Greece Παρουσίαση της ελληνικής γλώσσας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υλικό από σύμπραξη School Microcosm (Ελλάδα)’ »