kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Θ΄ Ματθαίου(Γαλάτας Δ΄ 22-27)

Συγγραφέας: kantonopou στις Ιούλιος 21, 2010

anna.jpg

Στις 25 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία, τιμά την αγία «Προμήτωρα» και «θεόφρων Άννα».

Μια μεγάλη και καταπληκτική μορφή που έζησε στα τέλη της Παλαιάς Διαθήκης.Είναι Αυτή που αξιώθηκε να αναδειχθεί η «ευλογημένη γη». Αυτή που έφερε με τον σύζυγό της Ιωακείμ, κατά θαυμαστό βέβαια τρόπο, στην ύπαρξη και στη ζωή της Εκκλησίας μας την «Τιμιωτέραν των Χερουβίμ και Ενδοξοτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφίμ».

Η ζωή της γενικώς και ο πνευματικός της αγώνας με τη θερμή προσευχή της κυρίως, έχουν να μας διδάξουν πολλά. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη να μελετήσουμε τον βίο των γονέων της «Κυρίας Θεοτόκου» στα Ιερά συναξάρια που κατέχει η Εκκλησία μας.

Όμως και το Αποστολικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στους Ιερούς μας Ναούς και έχει σχέση με την Αγία Άννα η οποία ήταν στείρα, κάνει λόγο για την ιστορία του Ισμαήλ και αυτή του Ισαάκ, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός από την μητέρα του Σάρρα, η οποία ήταν και αυτή πολύ προχωρημένης ηλικίας.

Αυτά όμως, όπως ερμηνεύει το Πνεύμα το Άγιον διά του Απ. Παύλου (Γαλ΄ Δ΄24), έχουν αλληγορική έννοια. Δηλ. είναι μεν γεγονότα ιστορικά, αλλά συγχρόνως προτύπωσαν και προεικόνιζαν γεγονότα και αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Διότι οι δύο γυναίκες, η Άγαρ (τα τέκνα και οι απόγονοι αυτής, Αγαρηνοί…), και η Σάρρα, είναι τύποι των δύο Διαθηκών. Η μεν μία Διαθήκη είναι εκείνη που δόθηκε από το όρος Σινά, η οποία γεννά τέκνα, για να βρίσκονται στην δουλεία, και η οποία προτυπώνεται από την Άγαρ, η δε άλλη η Σάρρα, συμβολίζει την Καινή Διαθήκη και το πνεύμα της Χριστιανικής Ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα, η Άγαρ, συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία, κι αντιστοιχεί και προτυπώνει την επίγεια Ιερουσαλήμ, στην οποία δόθηκε ο νόμος του Σινά. Η δε επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μαζί με τα τέκνα της, όπως ακριβώς δούλη ήταν και η Άγαρ. (Δ΄25). Και ενώ αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των Εβραίων που επιμένουν πεισματικά δήθεν στην Παλαιά Διαθήκη και παραμένουν πνευματικώς δούλοι, εξ αντιθέτου η επουράνια Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανοίς και η επί γης στρατευομένη Εκκλησία, είναι ελεύθερη. Και φυσικά αυτή η Εκκλησία, το Σώμα δηλ. του Χριστού είναι και η μητέρα όλων μας. (Δ΄26).

Αυτή ακριβώς την θεία πραγματικότητα, της ελεύθερης εν Χριστώ Εκκλησίας, με το αμέτρητο πλήθος των πιστών μελών της, είχε προείδει 800 χρόνια π.Χ. δια Πνεύματος Αγίου, ο μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ησαίας. Η μεγάλη αυτή μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπει με το προφητικό του βλέμμα στο μακρινό μέλλον την δόξα της Εκκλησίας και περνά από την επίγεια Ιερουσαλήμ στην άνω, την νέα Σιών. Γι’ αυτό και στο ΝΔ΄ κεφ. Του βιβλίου του και στον πρώτο στίχο, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ευφράνθητι, στείρα η ου τίκτουσα, ρήξον και βόησον, η ουκ ωδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα». (Γαλ. Δ΄27). Δηλ. Γέμισε από εφροσύνη, ω στείρα, που δεν γεννάς! Ξέσπασε από χαρά και φώναξε δυνατά εσύ, που δεν έχεις πόνους τοκετού! Διότι είναι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, παρά εκείνης που έχει τον άνδρα.

Την καλή λοιπόν την Εκκλησία ο Προφήτης να κραυγάσει από χαρά και εφροσύνη, διότι, ενώ έως τότε ήταν έρημος (χήρα) και στείρα, τώρα θα αποκτήσει τέκνα πάρα πολλά.

Έρημος και στείρα ονομάζεται «των Εθνών η πληθύς» (Κατά τον Άγιο Κύριλλο), η ειδωλολατρική δηλ. οικουμένη, η οποία δεν είχε σχέσεις με τον αληθινό Θεό και Νυμφίο.

Έχουσα τον άνδρα, χαρακτηρίζεται «η των Ιουδαίων συναγωγή» η οποία γνώριζε τον αληθινό Θεό και ανήκε σ’ Εκείνον.

Τα τέκνα της νέας Σιών, δηλ. της Εκκλησίας, θα είναι ασυγκρίτως περισσότερα από αυτά της συναγωγής, διότι η Εκκλησία θα είναι πράγματι «μήτηρ αναριθμήτων λαών».

Αν θελήσουμε τώρα να σχολιάσουμε κάτι επάνω σ’ αυτές τις όντως μεγάλες Βιβλικές αλήθειες, αδελφοί μου, τούτο είναι, αφ’ ενός μεν η πραγματικότητα των Γραφών, η επαληθεύσις δηλ. του ζωντανού λόγου του Θεού μέσα στη ροή της ιστορίας, αφ’ ετέρου δε, η βεβαιότητα ότι και οι υπόλοιπες προφητείες που περιέχονται στην Αγία Γραφή, οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν.

Όχι απλώς βλέπουμε εκπληρουμένη την Προφητεία που μας αναφέρει θεοπνεύστως ο Προφήτης Ησαίας, αλλά και ζούμε μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όταν μάλιστα διαπιστώνουμε την ολονέν και περισσότερο άνθηση του Σώματος του Χριστού, κατόπιν τόσων αγρίων διωγμών και πολέμων, με ενθουσιασμό αποδεχόμαστε και όλες τις προφητείες του λόγου του Θεού που αναμένεται ακόμη η εκπλήρωσή τους, αλλά και πιστεύουμε ακραδάντως σε όλα όσα είπε και έπραξε Αυτός ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός!

Όπως λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προφητείες, έτσι έχουμε την βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν και οι επόμενες οι οποίες κάνουν λόγο για οριστικό θρίαμβο της Εκκλησίας, παρά το πείσμα του διαβόλου και των οργάνων του.

Αδελφοί μου, όλα τ’ άλλα για τα οποία κάνουν λόγο και σχέδια οι άνθρωποι, είναι εντελώς αμφίβολα, αφού πλην των άλλων, κατά τον λόγον της Γραφής «πας άνθρωπος ψεύτης». (Ψαλμ. 115, 2 ).

Το μόνο βέβαιο είναι ο θρίαμβος του Χριστού και της Εκκλησίας του.

Μακάριοι όσοι εννόησαν τούτη την μεγάλη αλήθεια και αγωνίζονται να «πιστέψουν και διδάξουν» και «μαρτυρούν» την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Όντως, γι’ αυτές τις ευλογημένες προσωπικότητες ισχύει και πάλι ο θεόπνευστος λόγος του βιβλίου της Αποκαλύψεως: « … Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής» (Αποκαλ. Β΄10).

Αμήν.

Άρθρο του: π. Ιωήλ  Κωνστάνταρου

Από:http://konitsa-epirus.blogspot.com/2010/07blog-post_21.html

Αφήστε μια απάντηση