kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

Συγγραφέας: kantonopou στις Μάιος 18, 2010

pentikosti.jpg

Μεγάλα εἶναι καί ξεπερνοῦν τήν ἀνθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μᾶς δώρισε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι’ αὐτό ἄς χαροῦμε ὅλοι μαζί καί σκιρτώντας ἀπό ἀγαλλίαση ἄς ἀνυμνήσουμε τόν Κύριό μας. Γιατί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς ἑορτή καί πανηγύρι.Ὅπως δηλαδή διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη οἱ ἐποχές καί οἱ κινήσεις τοῦ ἥλιου, ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν Ἐκκλησία ἡ μία ἑορτή διαδέχεται τήν ἄλλη καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπ’ τή μία πηγαίνουμε στήν ἄλλη. Πρίν ἀπό λίγο καιρό ἑορτάσαμε τόν σταυρό, τό πάθος καί τήν Ἀνάσταση, καί ὕστερα ἀπό αὐτά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς οὐρανούς. Σήμερα φθάσαμε στήν κορυφή τῶν ἀγαθῶν, σ’ αὐτήν τήν κορωνίδα τῶν ἑορτῶν, βρισκόμαστε πιά στήν πραγματοποίηση τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Κυρίου. «Γιατί ἄν φύγω -λέει- θά σᾶς στείλω ἄλλον Παράκλητο, καί δέν θά σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς». (Ἰωάν. 16,6). Βλέπετε τό πατρικό Του ἐνδιαφέρον; Βλέπετε τήν ἀνέκφραστη φιλανθρωπία Του; Πρίν λίγες ἡμέρες ἀνελήφθη στόν οὐρανό, κάθισε στόν βασιλικό θρόνο, στά δεξιά τοῦ Πατρός, καί σήμερα μᾶς στέλνει ὡς δῶρο τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς χορηγεῖ ἄπειρα οὐράνια ἀγαθά. Γιατί, πές μου, ποιό ἀπό τά ἀγαθά ποῦ συμβάλλουν στή σωτηρία μας δέν μᾶς δόθηκε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα;

Μέ τή χάρη Του ἀπαλλασσόμαστε ἀπ’ τή δουλεία τοῦ διαβόλου, καλούμαστε στήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ, ὁδηγούμαστε στήν οὐράνια υἱοθεσία, ἀναγεννιόμαστε ἀπ’ τήν ἀρχή καί ξεφορτωνόμαστε τό βαρύ καί δυσβάστακτο φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν μας. Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βλέπουμε νά ὑπάρχουν τόσοι ἱερεῖς κι ἔχουμε τάγματα διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπ’ τήν πηγή αὐτή πήγασαν πλούτη προφητειῶν καί χαρίσματα ἰάσεων καί ὅλα τά ἄλλα πού συνήθως στολίζουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα προέρχονται. Καί φωνάζει ὁ Παῦλος καί λέει: «Γιά ὅλα αὐτά τά χαρίσματα ἐνεργεῖ τό ἕνα καί μοναδικό Πνεῦμα, πού τά μοιράζει ὅπως θέλει στόν καθένα χωριστά» (Ἅ’ Κόρ. 12,11).

«Ὅπως θέλει», λέει, ὄχι ὅπως ἔχει διαταχθεῖ. «Μοιράζει», καί δέν μοιράζεται. Ἔχει ἐξουσία, καί δέν ἐξουσιάζεται. Γιατί ὁ Παῦλος λέει πώς ἔχει καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἴδια ἐξουσία, πού ἔχει καί ὁ Πατήρ. Κι ὅπως εἶπε γιά τόν Πατέρα «ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος πού ἐνεργεῖ παντοῦ καί πάντα» (Ἅ’ Κόρ. 12,6), ἔτσι λέει καί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα «γιά ὅλα αὐτά τά χαρίσματα ἐνεργεῖ τό ἕνα καί μοναδικό Πνεῦμα, πού τά μοιράζει ὅπως θέλει στόν καθένα χωριστά». Εἶδες τέλεια ἐξουσία ποῦ ἔχει; Γιατί ὅσα πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια φύση καί οὐσία εἶναι φανερό ὅτι ἔχουν καί τήν ἴδια ἐξουσία, καί ὅσα ἔχουν τήν ἴδια ἀξία, σ’ αὐτά μία εἶναι ἡ δύναμη καί ἡ ἐξουσία.

Χάρη στή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπαλλαχτήκαμε ἀπό τίς ἁμαρτίες, μ’ αὐτήν ξεπλύναμε τήν ψυχή μας ἀπό κάθε ρύπο. Μέ τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ ἤμασταν ἄνθρωποι, γίναμε ἄγγελοι, ὅσοι βέβαια θελήσαμε νά μᾶς βοηθήσει ἡ χάρη Του, χωρίς νά ἀλλάξει ἡ φύση μας, ἀλλά, κι αὐτό εἶναι τό πιό ἀξιοθαύμαστο, διατηρήσαμε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί μ’ αὐτή ἐπιδείξαμε ἀγγελική συμπεριφορά. Τόσο μεγάλη εἶναι λοιπόν ἡ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Καί ὅπως ἡ πραγματική φωτιά ὅταν δεχτεῖ τόν μαλακό πηλό τόν καθιστά σκληρό κεραμίδι, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἡ φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν δεχτεῖ μία ψυχή συνετή, ἀκόμη κι ἄν τή βρεῖ πιό μαλακή κι ἀπ’ τόν πηλό, τήν κάνει πιό γερή κι ἀπ’ τό σίδερο. Καί κάνει ξαφνικά πιό καθαρό ἀπ’ τόν ἥλιο ἐκεῖνον πού ἕως τώρα ἦταν μολυσμένος ἀπ’ τήν ἀκαθαρσία τῶν ἁμαρτιῶν.[…]

«Μέ τή δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ», λέει, «καί μέ τή χάρη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μας». Εἶδες, ἀγαπητέ, τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Εἶδες ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐξαφάνισε ὅλες αὐτές τίς κακίες, καί ὅτι ἐκείνους ποῦ ἦταν προηγουμένως ὑποδουλωμένοι στίς ἁμαρτίες τους, τούς ἀνέβασε ξαφνικά σέ τόσο ὑψηλές τιμές;

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Πηγή:http://www.imkifissias.gr/html/gr/mainpage/Pentikosti.html

Αφήστε μια απάντηση