kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Ανοικτή επιστολή θεολόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συγγραφέας: kantonopou στις Σεπτέμβριος 27, 2008

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,

oι Θεολόγοι καθηγητές της περιφέρειας Πελοποννήσου συναντή­θηκαν στο Συνεδριακό χώρο του Εργατικού Κέντρου της Τρίπολης στις 19-8-2008 ύστερα από τη δυσάρεστη έκπληξη που τους προξένησαν η υπ? αριθμ. 91101/Γ2/10-7-2008 και η υπ?αριθμ. 1040071/Γ2/4-8-2008 εγκύκλιοι του Υπουργείου σας για τη δυνατότητα απαλλαγής όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών από τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Θεωρούμε ότι οι εγκύκλιες αυτές ουσιαστικά καταργούν το μάθημα.

Πρόκειται για μια ενέργεια εθνικά επικίνδυνη και ηθικά επιλήψιμη , αφού τινάζει στον αέρα το ανθρωπιστικό μάθημα των θρησκευτικών και έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές του ισχύοντος Συντάγματος, άρθρο 16 παρ. 2 που αναφέρει:? Η παιδεία αποτελεί βασική αποστο­λή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της ηθικής και θρησκευ­τικής συνείδησης και τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες ?.Το Υπουργείο παραβιάζει τον Ν. 1566/1985 ,όπου στο άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός της παιδείας και ρητά αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει : « Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπί­ζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης »,κάτι που το μάθημα των θρησκευτικών εκ της φύσεως του καλλιεργεί.

Προάγει την αγάπη , την ειρήνη ,την κατανόηση , την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων, λαών και πολιτισμών, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου , κάτι που εκφράζει και την ουσία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας.

Ο Χριστιανισμός όμως δεν υπήρξε και δεν υπάρχει μόνο ως θρησκευτική πίστη . Υπήρξε και υπάρχει συγχρόνως και ως ιστορικοπολιτιστικό μέγε­θος με βαθιά επίδραση στον ελληνισμό , συμβάλλοντας παράλληλα και στη δημιουργία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Συνεπώς ο χριστιανισμός ως τέτοιο μέγεθος δεν μπορεί να παραθεωρηθεί από το ελληνικό σχολείο.Άλλωστε και σύγχρονοι μεγάλοι φιλόσοφοι, προερχόμενοι από το χώρο του Μαρξισμού , όπως ο Bioch, ο Geraudy ,ο Gardawski, ο Kolakowski κ.ά θεωρούν ότι χωρίς τη συμβολή του Χριστιανισμού είναι αδύνατη η βελτίωση και η αναγέννηση του κόσμου.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι ευρωπαϊκή εντολή. Αν ίσχυε αυτό , θα έπρεπε το μάθημα των θρησκευτικών να μην διδάσκεται στις περισ­σότερες χώρες της Ευρώπης , αντίθετα διδάσκεται υποχρεωτικά και έχει χαρακτήρα ομολογιακό.

Για παράδειγμα στη Γερμανία το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση. Στην Αυστρία ισχύει ότι και στη Γερμανία. Είναι υποχρεωτικό και έχει ομολογιακή μορφή και κατοχυρώνεται συνταγματικά.

Στην Ελβετία είναι επίσης υποχρεωτικό με βάση το άρθρο 27 του σε ισχύ Ελβετικού Συντάγματος . Τα ίδια ισχύουν και στο Βέλγιο.Στην Αγγλία τα πράγματα είναι σαφή και ρυθμίζονται από Νόμο περί εκ­παιδεύσεως του 1988,ο οποίος ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό, η δε ύλη του περιέχει τις αρχές και τη διδασκαλία της χριστιανικής θρησκείας.

Το ίδιο με την Αγγλία ισχύει και στις σκανδιναβικές χώρες Σουηδία, Νορβηγία , Δανία και Φιλανδία . Στην Ισπανία διδάσκεται ως υποχρεωτικό.Στην Ολλανδία , παρότι είναι χώρα με έντονο αντικληρικαλιστικό και αντικαθολικό χαρακτήρα , το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό. Σε όλες τις χώρες, που υπέστησαν το άθεο και ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού, είχε καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών.

Σήμερα οι περισσότερες χώρες το έχουν επαναφέρει ως υποχρεωτικό. Ιδιάζουσα περίπτωση είναι αυτή της «άθεης» Γαλλίας όπου από το 1880 απαγορεύονταν στα δημόσια σχολεία κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε θρησκεία.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ζοσπέν, πριν αποχωρήσει από την εξουσία , αποφάσισε να επαναφέρει τα θρησκευτικά στα δημόσια σχολεία. Και σε ενίσχυση της απόφασης αυτής ο υπουργός Παιδείας της Κεντρο­δεξιάς κ. Λικ Φέρι είπε στη συνέντευξη του που έδωσε στην εφημερίδα «Λα Κρουά» ότι δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την πνευματική , καλλιτεχνική και πολιτική ζωή και παράδοση, αν δεν μάθει ότι αυτή είναι αποτέλεσμα μιας χριστιανικής κυριαρχίας 15 αιώνων.

Σε γραπτή ερώτηση , που έθεσε ο Ευρωβουλευτής κος Μανώλης Μαυρομμάτης Ρ-2479/08 προς την επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχολείων σχετικά με το ενδεχόμενο αφαίρεσης του μαθήματος των θρησκευτικών από τη διδακτι­κή ύλη των Ευρωπαϊκών Σχολείων , η απάντηση του κυρίου Kallas εξ ονόματος της επιτροπής στις 26-5-2008 ήταν κατηγορηματική.Επιβεβαίωσε ότι το μάθημα των θρησκευτικών και της ηθικής αποτελεί αναπόσπαστό μέρος του προγράμματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων και θεωρείται ισότιμο με τα υπόλοιπα μαθήματα .

Κατά συνέπεια , οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εφαρμόζονται και για το μάθημα των θρησκευτικών.Μήπως με τις προειρημένες αποφάσεις του Υπουργείου σας ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου για όλο το σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης;

Διότι αναλογιζόμαστε τι θα συμβεί , αν γονείς και μαθητές/τριες στηριζόμενοι σε παρόμοιο σκεπτικό ζητήσουν να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα η ελκυ­στική ιδέα της προαιρετικής διδασκαλίας π.χ ιστορία ,αρχαία ελληνικά ,μαθηματικά , πολιτική αγωγή , φιλοσοφία , κοινωνιολογία κ.λ.π για διάφορους λόγους ο καθένας.

Δημιουργείται σοβαρή κοινωνική , οικογενειακή και εκπαιδευτική αναστάτω­ση. Οι εγκύκλιες αυτές βάζουν τα παιδιά να διαπληκτίζονται με τους γο­νείς ζητώντας τους να υπογράψουν δήλωση απαλλαγής από το μάθημα όχι πια για λόγους συνειδησιακούς, αλλά καθαρά για να έχουν ένα λιγό­τερο μάθημα.

Να συγκρούονται μεταξύ τους οι γονείς, αφού χρειάζεται η υπογραφή και των δύο γονέων για τους ανήλικους μαθητές/τριες.Δημιουργούν , επίσης, αθέμιτο συναγωνισμό μεταξύ των μαθητών /τριών και πιθανόν κοινωνικό στιγματισμό αυτών που θα παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών.

Τέλος, η απόφαση σας αυτή πλήττει άμεσα το εργασιακό μέλλον των θεολόγων της εκπαίδευσης και τους υποβαθμίζει ουσιαστικά.Για όλους τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ , ως θεολόγοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμαρτυρόμαστε εντονότατα προς το Υπουργείο σας , αλλά και προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τις θερινές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων που αφορούν στο μάθημα των θρησκευτικών και ενώνοντας τη φωνή μας, με τη φωνή του θεολογικού κόσμου της χώρας μας, απαιτούμε την άμεση ανάκληση των υπ?αριθ. 91101/Γ2/10-7-2008 και της υπ?αριθ. 104071/ Γ2/4-8-2008 εγκυκλίων του Υπουργείου σας, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε την ιδιοπροσωπία μας ως λαού, την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα μας.  

Πηγή:http://oode.wordpress.com/2008/09/26/peloponhsos-thriskeftika/

Αφήστε μια απάντηση