kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Συγγραφέας: kantonopou στις Οκτώβριος 26, 2009

stayros5.jpg

Μία από τις πιο δυσκολοκατόρθωτες επιθυμίες του ανθρώπου είναι αυτή της ειρήνης. Νοούμενη ως εξωτερική, δηλαδή ως καταλλαγή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, τόσο σε δια-προσωπικό, όσο και σε δια-κοινωνικό, αλλά και δια-κρατικό επίπεδο, αλλά και ως εσωτερική, δηλαδή ως συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό και τον εαυτό του, προσέγγιση της καρδίας του ανθρώπου ως τόπο καθάρσεως και εγκατοικήσεως του Αγίου Πνεύματος, η ειρήνη συντελεί αποφασιστικά τόσο στην υλική, όσο και στην πνευματική πρόοδο του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Ο πόλεμος, ως αντίθετος της ειρήνης, δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Πηγάζει από τον ανθρώπινο εγωισμό και τα συμφέροντα, τα οποία στρέφουν τους λαούς, αλλά και τον καθέναν μας σε μια στενή προσκόλληση στα ίδια. Ο καθένας περικλείει την ευτυχία του στην διαφύλαξη των δικών του αγαθών, αλλά και, ορμώμενος από την πλεονεξία, επιζητεί και επιθυμεί τα του πλησίον του. Δεν αρκείται στην δική του δόξα, αλλά θέλει και την δόξα του άλλου. Δεν επαναπαύεται στα δώρα που ο Θεός του προσφέρει, αλλά ζητά να υφαρπάσει και τα δώρα του πλησίον.

Αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζει τις σχέσεις των λαών μεταξύ τους. Η φιλία και η καταλλαγή προϋποθέτουν τον αλληλοσεβασμό, αλλά και την παραίτηση από την αίσθηση της ισχύος που σκοτίζει τον νου και την καρδία. Όταν όμως δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το οποίο συγκρατεί τα ανθρώπινα πάθη και τις επιδιώξεις, κυριαρχεί η δύναμη και η πλεονεξία, που φέρνουν την ακρασία. Όπως ο άνθρωπος εξέπεσε από την χάρη του Θεού διότι δεν αρκέσθηκε στην πληρότητα της κοινωνίας με τον Θεό, αλλά επεζήτησε την αυτονόμηση και την επιβολή του δικού του θελήματος στην αγάπη του Θεού, έτσι και κάθε πόλεμος αποτελεί την επιθυμία του ανθρώπου να επιβάλλει το θέλημά του στον άλλο, τον συνάνθρωπό του, την κοινωνία, τον λαό, όχι για να υπερασπίσει ό,τι ο Θεός και ο κόπος του έχουν εξασφαλίσει γι’ αυτόν, αλλά για να αποσπάσει και περαιτέρω.

Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο όχι για να υφαρπάσει την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά για να προσφέρει στην ανθρώπινη ύπαρξη την γνήσια ειρήνη. Ο κατά Χριστόν άνθρωπος αγωνίζεται εναντίον των παθών του, ελεύθερα επιλέγει το θέλημα του Θεού και ζητά ο Χριστός, εν Αγίω Πνεύματι, να κατοικήσει στην ζωή του, νιώθοντας αυτή την εμπιστοσύνη που η αγάπη του Χριστού προσφέρει σε όποιον βιώνει αυτή την πνευματική κατάσταση.

Ή ειρήνη που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μόνο εσωτερική, αλλά και εξωτερική. Όταν κανείς αγαπά χωρίς ιδιοτέλεια, κι αυτό συμβαίνει στον εσωτερικά ειρηνικό άνθρωπο ο οποίος δεν επιθυμεί τα του πλησίον του, τότε έχει τις προϋποθέσεις να δεχτεί την καταλλαγή με τον άλλο σε οιοδήποτε επίπεδο. Αν οι κοινωνίες, αλλά και τα κράτη μας στόχευαν στην ειρήνη, τότε θα φρόντιζαν για την εξάλειψη της αδικίας, θα αναπτύσσονταν και θα προσέφεραν στους αδυνάμους εκ του περισσεύματός τους, αλλά και θα αρνούνταν την καταφυγή σε πολέμους και βία, που κρατούν τον θάνατο και την δυστυχία στη ζωή μας.

Πιστεύουμε στον Θεό της ειρήνης και Αυτόν που λειτουργεί ως οικτίρμων και εύσπλαχνος. Ζούμε την ειρήνη που ο Χριστός μας παρέχει και θλιβόμαστε για τους πολέμους και την αδικία στον κόσμο μας. Δεν παύουμε να προσευχόμαστε «υπέρ της άνωθεν ειρήνης» και για μας τα Χριστούγεννα αποτελούν αφορμή υπενθύμισης του μηνύματος της Βηθλεέμ: ότι μόνο όταν ειρηνεύσουμε εντός ημών με τον αγώνα, την άσκηση, τη συμμετοχή μας στην Κοινωνία με τον Χριστό, θα μπορούμε να ζήσουμε και την καταλλαγή με τον κόσμο. Ας αποτελέσουν τα φετινά Χριστούγεννα την αφετηρία μιας διαφορετικής προσέγγισης της ειρήνης για τον καθέναν μας προσωπικά, αλλά και για τον κόσμο μας και ας το ζητούμε από τον Κύριό μας ως δωρεά Του στην καταταλαιπωρημένη και ελάχιστη ευτυχισμένη εποχή μας.

Του Αρχιμ. Νεκταρίου Ντόβα,Ηγουμένου της Ι. Μ. Άνω Ξενιάς (Νυν Μητροπολίτου Κέρκυρας)

πηγήhttp://www.imd.gr/html/gr/section01/media/plirophorisis/2001/12.ht

Αφήστε μια απάντηση