kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Η Εκκλησία, κατά την περίοδον του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940

Συγγραφέας: kantonopou στις Οκτώβριος 22, 2009

xrisanthos.jpgΟυδεμία τοπική εκκλησία συνεδέθη, συνεταυτίσθη και προσέφερε όσα η της Ελλάδος εις το Έθνος, το οποίον περιέθαλψε εις τους κόλπους της. Κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, η εκκλησία επρωτοστάτησε και πολυποικιλοτρόπως.

Η Ιερά Σύνοδος, επευλόγησε από της πρώτης στιγμής τα όπλα των αγωνιστών και κατέφυγε εις τας Χριστιανικάς Εκκλησίας του κόσμου, καταγγέλλουσα την φασιστικήν εισβολήν. Το Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, εξεποίσε τα τιμαλφή της Μεγαλόχαρης και ενίσχυσε τον αγώνα, δια του ποσού των 5.000.000 δρχ. της εποχής εκέινης. Ωσαύτως, εκινητοποιήθησαν οι ανά τον κόσμον Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αποστείλασαι ενισχύσεις εις χρήμα και είδη.

Εις την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, συνεστήθη πρόνοια στρατευομένων (αρχικώς ενίσχυσης της οικογενείας των αγωνιστών) με 173 παραρτήματα εις ολόκληρον την πρωτεύουσαν και τον Πειραιά, αριθμούσα 2.500 επισκεπτρίας, αι οποίαι επεσκέπτοντο κατά μέσο όρον και παρηκολούθουν 20-25 οικογένειες εκάστη (περίπου 60.000 άνδρες είχαν στρατευθεί εις τας Αθήνας).

Ενώ η πρόνοια στερείτο κατά την ίδρυσιν αυτήν χρηματικών κεφαλαίων, τον Απρίλιο 1941, ο προϋπολογισμός του μηνός ανήλθεν εις τον ποσόν των 15.140.000 δραχμών. Τα πρώτα βήματα επραγματοποιήθηκαν με ποσόν 200.000 δρχ. το οποίον προσέφερε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εν συνόλω, εξυπηρετήθηκαν 61.235 οικογένειαι (εις 10.178 παρείχετο ανελλιπώς διατροφή). Εις 15.753 έφθασαν αι οικογένειαι εις τας οποίας εδόθη ρουχισμός και εις 9.983 αι λαβώσαι κονσέρβας. Εις 14.245 οικογενείας εξ άλλου εξευρέθη εργασία.

Εις τα μετόπισθεν, η Εκκλησία είχε κηρύξει συναγερμόν. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών εξεποίησε τα τιμαλφή των Ιερών Ναών δια την ενίσχυσιν του αγώνος, καθ’ ημέραν εγένοντο παρακλήσεις και δεήσεις υπέρ ευοδώσεως του και δοξολογίαι δια τας Ελληνικάς νίκας. Εις όλας τας Μητροπόλεις συνεκεντρούντο χρήματα, ρουχισμός κλπ. Εξετυπούντο έντυπα και αποστέλλοντο εις το μέτωπον. Η Εκκλησία είχεν εφοδιάσει έκαστον στρατιώτην με την εικόνα της Παναγίας ως φυλακτήριον και τους Αξιωματικούς με σταυρούς. Οι Ιεράρχαι των παραμεθορίων περιοχών, ως και ο Ιωαννίνων Σπυρίδων Βλάχος, ο Αργυροκάστρου Παντελεήμων κλπ. διεδραμάτισαν σπουδαίον εθνικόν ρόλον. Η Μητρόπολις Ιωαννίνων είχε καταστεί Εθνικόν Κέντρον.

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Παντελεήμων (Φωστίνης) επραγματοποίησεν περιοδείαν εις το μέτωπον, από άκρον εις άκρον, συνοδευόμενος από τον Διάκονόν του, τον σημερινόν μητροπολίτην Κορίνθου κ.κ. Παντελεήμονα.

Με το Β. Διάταγμα της 12 Ιουνίου 1940, επεστρατεύθησαν πλείστοι κληρικοί, ως στρατιωτικοί ιερείς, μεταξύ δε αυτών, οι μετέπειτα Μητροπολίται, Αργολίδος Χρυσόστομος (Δεληγιαννόπουλος), Κίτρους, Βαρνάβας (Τζωρτζάτος), Δημητριάδος Δαμασκηνός (Χατζόπουλος), Κεφαλληνίας Ιερόθεος (Βουής), Πατρών Κωνσταντίνος (Πλατής), Θηβών και Λεβαδείας Δωρόθεος (Βασιλάς), Ρέντος Λεωνίδας (Παρασκευόπουλος), Πρεβέζης Στυλιανός (Κορνάρος), Παρίσσης Ιάκωβος (Σχίζας), Δαμαλών Κωνστάντιος (Χρόνης), Παραμυθίας, Φιλιατών και Ξηρομερίου, Τίτος (Ματθαιάκης), Αττικής Δωρόθεος (Γιανναρόπουλος), Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Τιμόθεος (Ματθαιάκης), Ξάνθης Αντώνιος (Κλαουδάτος), Γαλλίας Μελέτιος (Καραμπίνης), Σπάρτης και Μονεμβασίας Κυπριανός (Παυλάκος), Θασσαλιώτιδος Κύριλλος (Καρμπαλιώτης), Εδέσσης και Πέλλης Διονύσιος (Παπανικολόπουλος), ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Τιμόθεος (Χαλόφτης) κ.ά.

Οι στρατιωτικοί ιερείς, απεχώρησαν τελευταίοι από το μέτωπον, όταν επήλθεν η κατάρρευσις του και επανειλημμένως διεκινδύνευσαν και αυτήν την ζωήν των, εις την πρώτην γραμμήν του πυρός.

Νεκροί έπεσαν εις το μέτωπον, ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Μπαζιώτης από το Ναύπλιον (εφονεύθη την 14ην Δεκεμβρίου 1940 εις Ρεμεγκί Κλεισούρας, ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τσοκώνας, Πρωτοσύγκελος 4 Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης (εφονεύθη την 25ην Νοεμβρίου 1940 εις Κεράσοβο Πωγωνίας) κ.ά

Πολλοί ιερείς εξ άλλου εβασανίσθησαν ή εθανατώθησαν υπό των επιδρομέων. Εν γένει η εκκλησία επρομάχησε κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον, εσφυρηλάτησε την πίστην των αγωνιστών και του λαού και οδήγησε εις το «θαύμα του Σαράντα»

Αλέκος Α. Φραγγιάς

http://www.servitoros.gr/dirfi/view.php/20/336/

Αφήστε μια απάντηση