kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Από Καθολικές Επιστολές Ιωάννου Α΄ Β΄ και Γ΄

Συγγραφέας: kantonopou στις Δεκέμβριος 31, 2008

·       Ο θεός φως εστί και σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν ουδεμία (α΄ 5).

 

·       Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανώμε και η αλήθεια οκ εστιν εν ημίν (α΄ 8).

 

·       Ο λέγων, έγνωκα αυτόν (τον Χριστόν), και τας εντολάς αυτού μη τηρών, ψεύστης εστί, και εν τούτω η αλήθεια ουκ εστίν (β΄ 4).

 

·       Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω, εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη του πατρός εν αυτώ (β΄ 15).

 

·       Ο Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι? όθεν γιγνώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστί (β΄ 18).

 

·       Πας ο αρνούμενος τον υιόν, ουδέ τον πατέρα έχει (β΄ 23).

 

·       Εις τούτο εφανερώθη ο υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου (γ΄ 8).

 

·       Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ Θεού εστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξελήλυθαν εις τον κόσμον (δ΄ 1).

 

·       Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ Θεού εστί (δ΄ 2).

 

·       Ο μη αγαπών ουκ έγνω τον θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί (δ΄ 8).

 

·       Ος αν ομολογήση ότι Ιησούς εστιν ο υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτών μένει και αυτός εν τω Θεώ (δ΄ 15).

 

·       Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον θεόν, και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν (δ΄ 20).

 

·       Τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν των ουρανώ, ο πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα και ούτοι οι τρεις εν εισίν. Και τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα, το ύδωρ και το αίμα. Και οι τρεις εις το εν εισίν (ε΄ 7, 8).

 

·       Ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αύτη η ζωή εν τω υιώ αυτού εισίν (ε΄ 11).

 

·       Ο έχων τον υιόν έχει την ζωήν. Ο μη έχων τον υιόν του Θεού, την ζωήν ουκ έχει (ε΄ 12).

 

·       Οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί? ούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος (β΄ 7).

 

·       Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον πατέρα και τον υιόν έχει (β΄ 9).

 

·       Αγαπητέ, μη μίμου το κακόν, αλλά το αγαθόν, ο αγαθοποιών εκ του Θεού εστίν? ο κακοποιών ουχ εώρακεν τον Θεόν (β΄ 11).

 

Αφήστε μια απάντηση